วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

pumpuy*


ชื่อ นางสาวพัชราภรณ์ ผลไธสง หมู่ 1
ชื่อเล่น ปุ้ย
คติประจำใจ คิดที่จะเลือก เลือกที่จะปฏิบัติ
ภูมิลำเนา จังหวัด ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เธอคือหัวใจของฉัน